Z8311 3D modelování a vizualizace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavel Ugwitz (cvičící)
RNDr. Lukáš Herman, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–14:50 Z2,01032
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8311/01: Čt 12:00–13:50 Z1,01001b, Z. Stachoň, R. Štampach, P. Ugwitz
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí GIS o problematiku zpracování 3D dat. Předmět by měl být zaměřen na získání teoretických znalostí (např. 3D datové modely) a především praktických zkušeností z tohoto oboru (např. využívané datové formáty a jejich parametry, 3D analýzy, simulace a vizualizace). 3D modely mají široké spektrum uplatnění od územního plánování, přes krizový management až po virtuální turistiku.
Osnova
  • Přednášky: 1. Úvod do problematiky a terminologie 2. 3D datové modely a jejich členění 3. 3D datové standardy (CityGML, VRML, X3D) a formáty (3D PDF), jejich vlastnosti a použití 4. Postupy pořizování 3D dat (vč. laserového snímání) 5. Tvorba 2,5 a 3D povrchů. 6. 3D analýzy a simulace 7. Optimalizace a generalizace 3D dat 8. 3D vizualizace v prostředí internetu 9. Aplikace a využití 3D modelů 10. Metody pro tvorbu virtuální reality 11. Aktuální trendy v dané oblasti (problematika topologie, 3D katastr, LBS…) Cvičení: 1. Zdroje dat pro tvorbu 3D modelů 2. Uložení 3D dat v databázích a datových formátech, základy jejich zpracování a konverze 3. Tvorba a úpravy TIN a GRID povrchů 4. Povrchové analýzy, osvětlení a stínování 5. Pokročilé analýzy viditelnosti, 3D množinové operace a stanovování objemů 6. Tvorba a použití 3D symbolů 7. Úpravy a použití textur 8. Tvorba průletů a animací 9. Vizualizace dat pomocí virtuálních glóbů 10. Transformace a export 3D modelů, tvorba pohledů.
Literatura
  • Advances in 3D geo-information sciences. Edited by Thomas H. Kolbe - Gerhard König - Claus Nagel. Berlin: Springer, 2011. xiv, 294. ISBN 9783642126697. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení na počítačích
Metody hodnocení
Hodnocení bude uděleno na základě výsledků cvičení a ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2020.