ZX506 Geografie v praxi ČR (exkurze)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
5 dnů. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Jedná se o exkurzi do organizací, které zaměstnávají geografy v ČR. Délka 5 dnů, vždy v letním semestru. Každý semestr proběhnou dvě trasy exkurze s různým tematickým zaměřením, jednu zajišťuje MU, druhou UP, ale studenti si volí trasu podle své specializace.
  • Termín exkurze: 21.5. až 25.5. 2012
Výukové metody
Exkurze po pracovištích. Přednášky odborníků
Informace učitele
1. den zastávka v Praze
Ministerstvo pro místní rozvoj, ČHMÚ (Praha-Libuš)
2. den České Švýcarsko
Sídlo NP - Krásná Lípa, následně pěší trasa po červené značce: Jetřichovice - Vilemínina Skála - Šaunštejn - Pravčická Brána-Tři Prameny (náš autobus)
3. den
Krajský úřad Ústeckého kraje, nebo Magistrát města Ústí nad Labem - přednáška pracovníka z odboru regionálního rozvoje a voleného zástupce s působností příbuznou s geografií. Odborná prohlídka CHKO Českého středohoří s výkladem odborníků z CHKO a zástupců Místní akční skupiny na téma konflikt ohledně stavby dálnice D8 přes České středohoří a možnosti rozvoje malých obcí v regionu.
4. den Mostecko
Uhelné safari, odborná exkurze po Mostecké uhelné těžební oblasti - revitalizovaná část (hipodrom, autodrom, jezero) x nerevitalizovaná (těžební mechanizace atd.) formou offroad jeepů po menších skupinkách, nebo autobusem s pracovníkem CzechCoal. Případně krátká zastávka na sídlišti Janov u Litvínova, jako příkladu sociálně vyloužené lokality.
Konflikt ohledně prolomení těžebních limitů. Přednáška odborníků ze společnosti Czechcoal a zástupců samosprávy: starosty a předsedy Místní akční skupiny, či občanského sdružení. Výlet na těžbou ohrožený zámek Jezeří nad dolem ČSA a obce Horní Jiřetín.
5. den Krušnohoří
Rozvoj cest. ruchu/přeshraniční spolupráce při saské hranici, popř. v kombinaci s návštěvou elektrárny (Počerady, Prunéřov...) Přednáška odborníka z místní akční skupiny a starosty.
Exkurze je podpořena z projektu Geoinovace, tudíž mají studenti hrazenou dopravu i ubytování.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
jde o exkurzi po ČR, zaměřenou na návštěvu geografických pracovišť; tam bude pro studenty připravený odborný výklad o činnosti pracoviště. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.