C6190 Pokročilá anorganická chemie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Miloš Černík, CSc. (cvičící)
RNDr. Dalibor Dastych, Dr. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Miloš Černík, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C5380 Speciální laboratorní technika
Absolvování přednášek Anorganická chemie I-III a přednášky Speciální laboratorní technika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení zahrnuje soubor pečlivě vybraných experimentů, umožňujících demonstrovat většinu důležitých laboratorních technik v rámci řešení zajímavých chemických problémů. Takovým způsobem mohou být procvičovány racionální přístupy k obvyklým operacím nacházející uplatnění při syntéze, separaci a charakterizaci rozličných sloučenin, jež jsou navíc většinou citlivé vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku.
Osnova
 • 1. Příprava oxidu dusičitého termickým rozkladem dusičnanu olovnatého. Stanovení stupně disociace plynného N2O4.

  2. Odvození mechanismu reakce chloridu fosforečného se síranem amonným z časového vývoje 31P NMR spekter reakční směsi.

  3. Syntéza cyklického alumazanu a jeho charakterizace 1H NMR.

  4. Příprava gem- diamidotetrachloro-cyklo-trifosfazeno amonolýzou P3N3Cl6. Kontrola čistoty produktu 1H, 31P NMR a chromatografií na tenké vrstvě.

  5. Syntéza dichloridu kyseliny cyklohexylfosfonové, volné kyseliny cyklohexylfosfonové a jejího dimethylesteru.

  6. Syntéza dvojjaderných komplexů Mo(II) se čtvernou vazbou Mo-Mo a jejich charakterizace infračervenými spektry a 1H NMR.

  7. Studium průběhu reakce chloridu boritého s chloridem fosforitým v prostředí thionylchloridu pomocí 31P NMR a Ramanovy spektroskopie.
Literatura
 • Woolins J. D. (Ed.): Inorganic experiments, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1994, ISBN 3-527-29253-5
Metody hodnocení
Cvičení v jehož průběhu studenti musí absolvovat všechny vypsané úlohy a odevzdat příslušné protokoly. Výsledky jsou hodnoceny klasifikovaným zápočtem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé katedry anorganické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2011 - akreditace, podzim 2019, podzim 2020.