IC082 ArF Excimer Laser-Tissue Interactions for Biomaterials Processing and Optical Sensing

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Prof. David Hahn (přednášející), doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2012/IC082