Z0105 Rural geography

Faculty of Science
Spring 2015
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (lecturer)
RNDr. Michal Navrátil (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Wed 8:00–9:50 Z3,02045
 • Timetable of Seminar Groups:
Z0105/01: Wed 17:00–17:50 Z2,01032, M. Navrátil
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Rural Geography, Analysis of the basic characteristics of demographic development in a urban, suburban and provincial district in the Czech Republic. EU enlargement in agriculture and the WTO process. Agriculture and agricultural policy in the EU. The anticipated effects of the EUs Eastern enlargement. Active social policy as a chance for endogenous rural development. Main objectives can be summarized as follows: to understand the basic teachings of Rural regions, to analyze the impact of CAP EU on the development of Country side, to understand and analyze the changing faces of contemporary Rural regions from Czech republic.
Syllabus
 • The Production Strategy of Agriculture and Food Industry in the condition of market economy. The main principes of Comonn agroculture Policy EU Non production farming and its role in the landscaping and the environment. The system development of the structure of agriculture and food making firm. Social and economic connecction between of agricultural development and rural development. The progress of employment,agricultural market of label, social stratification, etc. Sociology of agriculture and rural sociology - introduction The influence of urbanization on the rural company. The rural institutions ,villages, rural and agricultural family, municipalities. The basic problems of Czech countryside, marginal and undeveloped regions. The programm of development of agriculture and countryside of Czech republic on the period 2000-2006. The programs of reconstruction of countryside , program SAPARD. Operation program, HRDP, EAFRD, Organic agriculture, Ecological notrification, the basic principes of sustainable agriculture.
Literature
 • Zpráva o stavu zemědělství 1994-1999,Zelená zpráva. MZe ČR, Praha
 • Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006. MZe ČR,1999, Praha
 • Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Praha: Minosterstvo zemědělství ČR, 2007. 321 pp. info
 • MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. čtvrté,přepracované 1.dotisk. Praha: ČZU v Praze PEF - CREDIT Praha, 2003. 254 pp. ISBN 80-213-0651-3. info
 • Tvář naší země - krajina domova. Vyd. 1. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2002. 72 s. ISBN 80-86512-13-4. info
 • HRABÁNKOVÁ, Magdalena. Strukturální fondy :příprava na využívání strukturálních fondů Evropské unie v zemědělství ČR. Vyd. 1. V Praze: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 52 s. ISBN 80-7105-182-9. info
 • Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů. Edited by Vladimír Jeníček - Jaroslav Foltýn. [1. vyd.]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 130 s. ISBN 80-85368-94-3. info
 • SLEPIČKA, Alois. Přeměny venkova : /venkov našeho věku. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1989. 387 s. ISBN 8020500197. info
Teaching methods
The basic Teaching methods are lectures, supplemented about contemporary methods such example e-learning. The course consists also homeworks of students to the actual subjects.
Assessment methods
The lectures and seminars, seminar homeworks and its presentation, oral exam.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2015/Z0105