FB850 Interactions between biomolecules

Faculty of Science
Spring 2021
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Contact Person: prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics – Physics Section – Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti o složení a primární sekvenci proteinů a nukleových kyselin.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními typy interakcí, kterými spolu interagují proteiny s nukleovými kyselinami, zejména RNA.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Struktura biomolekul – sekundární, terciární, kvartérní: Ribonukleová kyselina, Deoxyribonukleová kyselina, Proteiny
 • 2. Rozpoznání RNA proteiny: Strukturní motivy, Sekvenční motivy
 • 3. Metody pro studium interakcí mezi proteiny a nukleovými kyselinami a jejich komplexů: Biochemické metody pro určení interakčních afinit, Strukturní metody pro studium interakcí na atomární úrovni, Přednosti a nevýhody jednotlivých metod
 • 4. Vizualizační programy
 • 5. Statické zobrazení struktur
 • 6. Zobrazení dynamických dat – „morphing“
Literature
 • Raymond F. Gesteland, Thomas R. Cech: The RNA World 3rd Ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005
 • Victor A. Bloomfield, Donald M. Crothers, Ignacio Tinoc, Jr.: Nucleic Acids: Structures, properties, functions, University Science Books, 1st Ed., 2000
 • Wolfram Saenger: Principles of Nucleic Acid Structure, Springer, 1988
 • Donald Voeth and Judith G. Voeth: Biochemistry 4th Ed., Willey, 2010
Teaching methods (in Czech)
Samostatné studium literatury, prezentace a diskuze
Assessment methods (in Czech)
Prezentace a diskuze studovaného problému
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2021/FB850