C6330 Chemická kinetika - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 C12/311
Předpoklady
NOW ( C6320 Chemická kinetika )
Současná účast na přednášce Chemická kinetika (C6320)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je procvičování znalostí z přednášky Chemická kinetika (C6320).Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatně řešit problémy chemické kinetiky.
Výstupy z učení
Studenti budou umět hledat řešení kinetických problémů a používat výpočetní metody.
Osnova
  • Hlavními tématy jsou formální kinetika, stanovení řádu reakce, reakční mechanismy, rychlostní zákovy, vratné a nevratné reakce, katalyzované reakce, řetězové reakce, reakční termodynamicka, srážková reorie a teorie přechodového stavu, difuze.
Literatura
  • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. xvi, 1014. ISBN 0198501013. info
  • MASEL, Richard I. Chemical kinetics and catalysis. New York: John Wiley & Sons, 2001. xiii, 952. ISBN 0471241970. info
Výukové metody
Diskuse skupiny. Řešení kinetických problémů. Používání výpočetní techniky (PC).
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení - zápočet. Požadavky k zápočtu - prezentace řešení vybraného problému z chemické kinetiky před spolužáky a učitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.