M3100 Mathematical Analysis III

Faculty of Science
Autumn 2001
Extent and Intensity
4/2/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Prerequisites (in Czech)
M2100 Mathematical Analysis II
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Diferenciální počet v Rn (parciální a směrové derivace, slabý a silný diferenciál, Taylorova věta, extrémy) Zobrazení mezi euklidovskými prostory (derivace a diferenciály zobrazení, derivování složených zobrazení, implicitní funkce, regulární zobrazení, variety, extrémy na varietách) Přímé metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (rovnice se separovanými proměnnými, homogenní dif.rovnice, lineární a Bernoulliova diferenciální rovnice, rovnice nerozřešené vzhledem k derivaci, lineární diferenciální rovnice vyšších řádů) Základy integrálního počtu v Rn (Fubiniova věta, substituce, aplikace) Základy teorie funkcí komplexní proměnné (holomorfní funkce, singularity, Cauchyova věta)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2001/M3100