M7180 Linear Functional Analysis II

Faculty of Science
Autumn 2005
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: prof. Alexander Lomtatidze, DrSc.
Timetable
Mon 17:00–18:50 UP2
  • Timetable of Seminar Groups:
M7180/01: Mon 19:00–19:50 UP2, A. Lomtatidze
Prerequisites (in Czech)
M6150 Linear Functional Analysis I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Mathematics (programme PřF, M-MA, specialization Mathematical Analysis)
  • Mathematics (programme PřF, N-MA, specialization Mathematical Analysis)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s teorií lineárních operátorů, se základními pojmy spektrální analýzy a se základy teorie operátorových rovnic.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Lineární operátory. Definice, příklady. Spojitost a ohraničenost. Invertovatelnost. Adjungované operátory. Adjungované operátory v unitárním prostoru. Kompaktní operátory. 2. Spektrum. Základní pojmy spektrální analýzy. Klasifikace bodů spektra. Spektrum kompaktního operátoru. 3. Operátorové rovnice. Fredholmové věty v Hilbertově prostoru. Ries-Schauderova teorie. Aplikace v teorii integrálních rovnic.
Literature
  • Lang, S. Real and Functional Analysis. Third Edition. Springer-Verlag 1993.
  • KOLMOGOROV, A. N. and S. V. FOMIN. Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1975. 581 s. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, autumn 2017, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2005/M7180