Z7149 Geoinformatics - practice

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Předpokládá se znalost problematiky základní přednášky Geografická kartografie a geoinformatika.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelských kombinací základní znalosti a dovednosti z oblasti geografických informačních systémů. Tyto znalosti by měl student prakticky aplikovat (tj. vytvořit mapu, která bude kartograficky správným produktem), ale také teoreticky vysvětlit. Celý předmět bude na problematiku zaměřen s ohledem na následné využití znalostí a dovedností ve středoškolském zeměpisu.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Základní pojmy digitální kartografie 2. Zpracování kvantitativních jevů v digitálním prostředí 3. Principy kartografické vizualizace v prostředí GIS 4. Aplikace kartografických zásad při tvorbě mapy 5. Tvorba učebního plánu hodiny zeměpisného semináře s tématikou GIS
Literature
  • Pracujeme s geografickým informačním systémem ARCView GIS : poznejte svět počítačových map a geografických informačních systémů pro každého. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xi., 364. ISBN 8072262149. info
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: pouze pro studenty učitelství geografie a kartografie
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.