M81XF Diplomová práce 2 (FINA, MINF)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Horák (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M71XF Diplomová práce 1 (FINA, MINF)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • Písemná diplomová práce. Obsah a formu určuje vedoucí diplomové práce.
Literatura
  • Literatura použitá v diplomové práci / Literature used in diploma thesis
  • LVOVSKÁ, Leni a Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 122 s. ISBN 8021032286. info
Výukové metody
Individuální práce na diplomovém úkolu.
Metody hodnocení
Prezentace dosažených výsledků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014.