JAG03 Angličtina pro geology III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAG03/01: Po 17:00–18:50 J5, J. Kubrická
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 odborný jazyk ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout odborný text ze svého oboru;
interpretovat informace z textu/mluveného projevu;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
popsat tabulky a grafy; charakterizovat sladkovodní a oceánský svět;
vysvětlit příčinu a důsledek;
srovnávat probírané jevy vhodnými jazykovými prostředky;
prezentovat probírané jevy a vlastní zkušenosti s využitím základních prezentačních technik;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout odborný text ze svého oboru;
interpretovat informace z textu/mluveného projevu;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
popsat tabulky a grafy; charakterizovat sladkovodní a oceánský svět;
vysvětlit příčinu a důsledek;
srovnávat probírané jevy vhodnými jazykovými prostředky;
prezentovat probírané jevy a vlastní zkušenosti s využitím základních prezentačních technik;
diskutovat o svých dalších studijních plánech a cestách;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Osnova
 • Scientific method
 • Academic vocabulary, language functions and field topics:
 • OCEAN WATER and Oceanography:
 • Climate change
 • CV and Cover letter
 • Technology
 • Problem solving
 • Cause and effect writing
 • Compare and contrast essay writing
 • Interpreting diagrams
Literatura
 • Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995
 • DE CHAZAL, Edward a Sam MCCARTER. Oxford EAP : a course in English for academic purposes. First published. Oxford: Oxford University Press, 2012. 152 stran. ISBN 9780194001809. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Collins cobuild English grammar. London: HarperCollins Publishers, 1990. xxiii, 486. ISBN 0-00-370257-X. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka: analýza odborného textu; cvičení na porozumění čteného/mluveného autentického projevu; cvičení na výslovnost, cvičné testy z gramatiky;cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu; krátké prezentace a diskuse; domácí ústní a písemné úkoly; podpora znalosti terminologie, definic a užitečné slovní zásoby
Metody hodnocení
Průběžné úkoly - čtení, příprava diskuse, gramatická cvičení, esej
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2016/JAG03/index.qwarp
Fariel, R. - Hinds, R. - Berey,D.: Earth Science, Addison-Wesley 1987 High school textbook - available in the faculty library and in lessons.
British Geological Survey: http://www.bgs.ac.uk/
US Geological Survey: http://www.usgs.gov
http://www.nationalgeographic.com
http://www.nasagov.com
http://www.nature.com
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London: Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.