M4130 Výpočetní matematické systémy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Zámečník (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 M1,01017
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M4130/01: Čt 18:00–19:50 MP1,01014, S. Zámečník
M4130/02: St 16:00–17:50 MP1,01014, S. Zámečník
M4130/03: Čt 12:00–13:50 MP1,01014, O. Pokora
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 30 ) && ! M4130c Výpočetní mat systémy - cv. && ! NOW ( M4130c Výpočetní mat systémy - cv. )
Základní znalosti lineární algebry, práce na počítači a programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: seznámení s programovým systémem MATLAB a R; pochopení základní filozofie systému a syntaxe jeho jazyka; znalost základních operátorů a povelů, psaní procedur (dávkové a funkční M-soubory); grafika (1D a 2D grafy); znalost příkazů vztahujících se k náročnějším tématickým okruhům z maticové a polynomiální algebry.
Poznámka: Seminář probíhá s podporou počítačového projektoru. Praktická cvičení se konají v počítačové učebně s využitím systému MATLAB a R pro UNIX.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen řešit praktické úlohy a problémy v MATLABu a v jazyce R, tj. zejména v těchto jazycích: definovat různé typy proměnných; ovládat základní operace s proměnnými; pochopit základní syntaxi programování; vykreslit základní grafické prvky
Osnova
  • 1. Jednoduché výpočty 2. Maticové operace 3. Příkazy Matlabu a R 4. Práce se soubory 5. Logické operace 6. Textové řetězce 7. Vyhodnocování výrazů 8. Grafika 9. Programování v Matlabu a v jazyce R
Literatura
  • VENABLES, W. N. a D. M. SMITH. An Introduction to R. 2008. 100 s. info
  • PÄRT-ENANDER, Eva. The Matlab handbook. Harlow: Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-87757-0. info
Výukové metody
práce na počítači
Metody hodnocení
Přednáška 2 hod. týdně, cvičení 2 hod.týdně. Závěrečný test v Matlabu a v jazyce R. Každý test obsahuje 5 příkladů a je hodnocený maximálně 10 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň poloviny bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zápis předmětu je potřeba mít alespoň základní znalosti z programování a práce s počítačem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.