Z8160x Bachelor Thesis 2 (cartography)

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
ved.práce (seminar tutor), RNDr. Vladimír Herber, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
NOW ( Z8160 Bachelor Thesis 2 - carto )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject is for administrative purposes only.
Learning outcomes
The subject is for administrative purposes only.
Syllabus
  • The subject is for administrative purposes only.
Literature
  • Pokyny pro zpracování bakalářských a diplomových prací z geografie a kartografie
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK and Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Teaching methods
The subject is for administrative purposes only.
Assessment methods
The subject is for administrative purposes only.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: ukončením je souhlas vedoucího práce s odevzdáním bakalářské práce
The course is taught each semester.
General note: Zapisují pouze posluchači bakalářského studia.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/Z8160x