PV085 Type Design II

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
MgA. Helena Lukášová, ArtD. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pevný (přednášející), MgA. Helena Lukášová, ArtD. (zástupce)
Mgr. Jana Malíková (pomocník)
Garance
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Předpoklady
PV084 Písmo I && SOUHLAS
A precondition for this course is the artistic approach and the respect for the character of the subject, including the partial manual execution of the projects.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 70 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course introduces the foundations and basic skills of working with letters on which premises students will create authorial text or experimental letter set.
Výstupy z učení
A student is able to solve complex task - creation of the experimental concept of a set of characters. - is able to create the character set of a classic authorial alphabet with the consideration of its legibility, formal unity and other aesthetic criteria.
Osnova
  • - Creation of every letter of the alphabet presented in drawings - Execution of the authorial letter in graphics software - Application of the authorial letter set
Literatura
  • CHENG, Karen. Designing Type. Yale University Press, 2006. 254 s. ISBN 9780300111507
  • ŠTORM, František. Eseje o typografii. Vyd. 1. Praha: Společnost pro Revolver Revue, 2008. 155 s. ISBN 9788087037157. info
  • SPIEKERMANN, Erik a E. M. GINGER. Stop stealing sheep. Mountain View, Calif.: Adobe Press, 1993. 174 s. ISBN 0-672-48543-5. info
  • BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, 1992. 254 s. ISBN 0-88179-033-8. info
  • PÍPAL, Richard. Písmo a jeho konstrukce. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960. 118 s. info
  • MENHART, Oldřich. Tvorba typografického písma. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 188 s. + 1. info
Výukové metody
Consultation, independent work executed in graphics software, presentation of the work.
Metody hodnocení
Exam based on the presentation and finished a project of the authorial letter set and its implementation.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.