EN

PřF:Bi8057 Terénní cv. ze zoologie - pokr - Informace o předmětu

Bi8057 Terénní cvičení ze zoologie pro pokročilé

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
7 dnů. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8060 Behav. ekol.
Znalosti o taxonomii zivocichu, jejich ekologii, etologii, a behaviorální ekologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem cvičení je naučit se aplikovat poznatky získané z teoretických kurzů, jako např. Základy ekologie, Etologie, Behaviorální ekologie, nebo Arachnologie, v terénním výzkumu.
Osnova
  • Studenti rozděleni do skupin dostanou za úkol řešit konkrétní projekt, který zahrnuje nashromáždění materiálu/dat v terénu, jejich zpracování a prezentace dosažených výsledků.
Literatura
  • Bude zabezpečena cvičícími na místě konání.
Výukové metody
Teénní a laboratornní skupinové cvičení.
Metody hodnocení
Hodnoceno je zvládnutí vypracování zadaného projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 7 dnů (pondělí až neděle) na Mohelně.
vypisuje se v JS sudých let.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi8057