DPITS Podnikové IT systémy a služby

Fakulta informatiky
podzim 2020
Rozsah
0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
prof. Renate Motschnig (přednášející)
prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dana Komárková (pomocník)
Ing. Nikola Šimková, PhD. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Předpoklady
! NOWANY ( DEMBSY Embedded systems , DFOME Formální metody , DMKZI Kvantové zpracování informace , DPGZO Grafika a zpracování obrazu , DMPOS Metody počítačových sítí , DMZDD Zpracování digitálních dat , DZPJUI Metody ZPJ a UI , DPOSO Pokroky v souběžnosti , DRPSEC Research in comp.security ) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou prohloubit znalosti v oblasti podnikových informačních systémů, moderních softwarových architektur, principů a metod jejich návrhu a realizace, jakož i sledování kvality vývoje softwaru a poskytovaných služeb IT. Předmět se rovněž věnuje technologicky podporované výuce aplikující humanistické přístupy. Studenti se v rámci předmětu mohou podílet na kontrahovaném výzkumu a vývoji ve spolupráci s komerční praxí.
Osnova
 • Podnikové informační systémy (CRM, ERP a další).
 • Pokročilé techniky vývoje a provozu informačních systémů. Metodologie správy rozsáhlých databázových systémů. Filtrování a agregace událostí v IS. Efektivita metod zpracování rozsáhlých datových souborů. Ergonomie a design uživatelského rozhraní IS.
 • Architektury rozsáhlých podnikových systémů. Metodiky pro návrh a implementaci architektur orientovaných na služby. Principy SAAS, live systémy. Cloud computing.
 • Moderní webové aplikace (Web 2.0), jejich principy, technologie a obchodní modely. Metody řízení softwarových projektů v kontextu požadavků moderního webu.
 • Testování rozsáhlých softwarových systémů.
 • Řízení jakosti. Standardy ISO 20000, CMMI, ITIL.
 • Řízení rizik, teorie omezení, krizový management. Sixsigma, Balanced scorecards.
 • Podnikové procesy, jejich IT podpora a měření výkonnosti. Business Process Management. Metodiky pro návrh BPM.
 • Interoperabilita, standardy a standardizace v IT.
 • Elektronická podpora výuky vč. aplikací humanistických přístupů (Person-Centered Approach)
 • Zapojení do kontrahovaného výzkumu ve spolupráci s komerční sférou.
Výukové metody
Konzultace a vlastní výzkumná a prezentační činnost na základě individuální domluvy se školitelem. V rámci předmětu se studenti zapojují do řešení výzkumných a vývojových projektů se zaměřením na projekty aplikační spolupráce s průmyslovými podniky i veřejnou sférou, jakož i do mezinárodních výzkumných struktur. Maximální důraz je kladen na týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Hodnocení spočívá v posouzení výsledků samostatné práce zadané školitelem.
Informace učitele
Literaturu určuje školitel individuálně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/DPITS