DU2580 Karel IV. a výtvarné umění

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Rozvrh
St 11:40–13:15 B12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Monografická přednáška se soustřeďuje na ověření všech případů uváděných v literatuře jako umělecké donace Karla IV., a to ve všechc uměleckých oborech v Českém království i mimo ně. Zabývá se především konstrukcí obrazu Karla IV. jako mimořádného mecenáše, sběratele atd. a proti tomu navrhuje obrysy kritického popisu Karlovy vladařské reprezentce prostřednictvím vizuálního obrazu.
Osnova
  • 1. Karel IV. v obrazu českých a německých dějin umění 2. Donátor - architektura 3. Donátor - malířství, sochařství a umělecké řemeslo 4. Modernistická představa angažovaného donátora a konceptora 5. Katedrála sv. Víta 6. Koncept vladařské reprezentace 7. Vladařská reprezentace prostřednictvím vizuálního obrazu u Karla IV.
Literatura
  • BARTLOVÁ, Milena. Vlastní cestou. Výtvarné umění ve službách vladařské reprezentace Jiřího z Poděbrad a českých stavů v době jagellonské. In Lesk královského majestátu. Pocta prof. Františku Kavkovi k nedožitým 85. narozeninám. Praha - Litomyšl: Paseka, eds. Lenka Bobková - Mlada Holá, 2005. s. 243-258, 16 s. Paseka. ISBN 80-7185-773-4. info
Metody hodnocení
přednáška v dialogickém stylu závěrečné společné kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2006/DU2580