EN

PřF:Bi6750 Základní limnologické metody - Informace o předmětu

Bi6750 Základní limnologické metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Chattová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:50 A36-225
Předpoklady
Bi6360 Hydrobiologie || NOW ( Bi6360 Hydrobiologie )
Bi1030&&Bi7451&&(Bi6360c||now(Bi6360c))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cvičení k základnímu kurzu ekologie vodních ekosystémů.
Osnova
  • 1. Zdroje informací: vodohospodářské mapy, ročenky, příručky, GIS, databázové systémy. 2. Metody měření a zjišťování proměnných prostředí - moderní metody měření. 3. Metody odběru vzorků – nové typy odběrových metod. 4. Analýza vzorků fytoplanktonu – nové metody dle směrnic EU. 5. Analýza vzorků perifytonu – metody dle směrnic EU a ČR. 6. Exkurze: měření a zjišťování proměnných prostředí v terénu, odběr vzorků - vody tekoucí –nové metody v praxi, hydromorfologie. 7. Exkurze: měření a zjišťování proměnných prostředí v terénu, odběr vzorků - vody stojaté - nové metody v praxi, fyz.-chem. analýzy. 8. Analýza vzorků makrozoobentosu I. – taxonomický rozbor 9. Analýza vzorků makrozoobentosu II. - traits, funkční skupiny, analýza obrazu atd. 10. Analýza vzorků hyporeálu – freeze core. 11. Analýza vzorků zooplanktonu I. 12. Analýza vzorků zooplanktonu II. metody dle směrnic EU a ČR 13. Metody hodnocení výsledků I. – podkladové databáze 14. Metody hodnocení výsledků II. - výpočetní software.
Literatura
  • WETZEL, Robert G. a Gene E. LIKENS. Limnological analyses. 3rd ed. New York: Springer-Verlag.,. xv, 429. ISBN 0387989285. info
  • Methods in stream ecology. Edited by F. Richard Hauer - Gary Anthony Lamberti. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. xv, 877. ISBN 0123329086. info
  • Methoden der biologischen Wasseruntersuchung. Edited by Wolf von Tümpling - G. Friedrich. Jena: Gustav Fischer, 1999. 545 s. ISBN 3437351702. info
  • DYKYJOVÁ, Dagmar. Metody studia ekosystémů. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 690 s. info
  • Univerzita Karlova (Praha). Fakulta přírodovědecká. Limnologické metody. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 208 s. info
Výukové metody
Přednaška s diskuzi, laboratorní a terenní cvičení
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: jarní semestr sudých let.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/Bi6750