DO4RIPR02 Římské právo dědické

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na význam, funkci a instituty římského práva dědického. Zejména na závěť a zákonnou posloupnost, ale i na ostatní pořízení mortis causa.
Výstupy z učení
Vysvětlit vývojové tendence dědického práva v Římě s ohledem na společenské změny;
Charakterizovat jednotlivé instituty dědického práva;
Popsat vzájemné vazby mezi těmito instituty;
Analyzovat okolnosti, které měli vliv na formování podoby těchto institutů;
Osnova
 • Hereditas a bonorum possessio
 • Delační důvody
 • Testament
 • Legatum a Fideicommissum
 • ostatní pořízení mortis causa
 • postavení dědice a odkazovníka
Literatura
  povinná literatura
 • LONGCHAMPS DE BÉRIER, Franciszek. Law of succession : Roman legal framework and comparative law perspective. 1st ed. Warszawa: Lex, 2011, 289 s. ISBN 9788326414688. info
  doporučená literatura
 • Salák, Horák a kol. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 107-115, 9 s. ISBN 978-83-7490-848-1.
 • DAJCZAK, Wojciech, Tomasz GIARO a Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER. Právo římské : základy soukromého práva. Translated by Petr Dostalík. 1. vyd. (české). Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2013, 423 s. ISBN 9788087382417. info
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO4RIPR02