DU2303 Seminář: Od Mederna Gertenera k Benediktu Riedovi

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 K33
Předpoklady
Je předpokládána alespoň minimální znalost dějin evropské gotické architektury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními památkami pozdně gotické architektury ve střední Evropě 15. století a se základními proudy architektury, využívající zaklenutí pomocí kroužených kleneb. Jako tvůrci staveb se v tomto období se objevují významné individuality mistrů, jejichž jména klade pozdější tradice na počátek dějinné linie velkých evropských architektů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen • - orientovat se v základních uměleckohistorických otázkách při studiu dějin architektury; • - osvojit si odbornou architektonickou terminologii; • - identifikovat adekvátní způsob, jak se dívat na konkrétní architektonické dílo; • - slovně zprostředkovat architektonické dílo.
Osnova
  • Témata (v semináři budou ještě blíže konkretizována): 1. Pozdní gotika v architektuře: pojem, jeho historie a význam 2. Architektonický typ – architektonický prostor – architektonický detail 3. Dědictví tzv. parléřovské architektury ve střední Evropě 4. Madern Gertener a stavby kolem Rýna 5. Ulrich von Ensingen: stavitel věží 6. Hans von Burghausen mezi Bavorskem a Salzburkem 7. Vídeňská huť sv. Štěpána a její ohlasy 8. Laurenz Spenning a nové pojetí stavitele – tvůrce 9. Moravské městské chrámy 15. století (Brno, Olomouc, Znojmo, Jihlava, Hustopeče) 10. Memoriální kostel v Doubravníku 11. Arnold von Westfalen a saská architektura 12. Benedikt Ried a kroužená klenba
Literatura
  • KURMANN, Peter. „Stararchitekten“ des 14. und 15. Jahrhunderts im europäischen Kontext. Historische Zeitschrift, Beihefte [N.F.] 40), 2005, S. 539–557.
  • FISCHER, Friedhelm Wilhelm. Die spätgotische Kirchenbaukunst am Mittelrhein 1410–1520 an charakteristischen Beispielen dargestellt, nach Schulen geordnet und mit historisch-topographischen Darlegungen verknüpft. Heidelberg 1962.
Výukové metody
Seminární cvičení, domácí práce, četba a ústní prezentace.
Metody hodnocení
Prezentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2303