FASP1_14 Pharmacogenomics - Special Seminar

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová (cvičící)
Garance
PharmDr. Mgr. Alžběta Kružicová
Ústav farmakologie a toxikologie - Ústavy - Farmaceutická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům získat praktické znalosti základních molekulárně-biologických metod, používaných ve farmakogenomice a farmakogenetice, jako je izolace DNA, metoda PCR, restrikční štěpení, elektroforéza na agarózovém gelu ad.

Osnova
 • Syllabus
  1. Isolation of genomic DNA
  2. Charakterisation of DNA , determination of its concentration and purity with using spectrophotometry method
  3. Electrophoresis of nucleic acid in agarose gel.
  4. Detection of delta32 deletion in CCR5 receptor by PCR method
  5. Detection of polymorphism 1007fs in gene NOD2/CARD15 by PCR REA method
  6. Detection of three polymorphisms in gene TPMT by real time PCR method
  7. Statistical analysis of chosen gene polymorphisms, consulatitons, delivery of the protocol
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
For reasons of thematic continuity, only students who have successfully completed Pharmacogenomics are allowed to enroll in this subject.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2020/FASP1_14