MUB_B014 Dějiny slovenského muzejnictví

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Oddělení muzeologie – Ústav archeologie a muzeologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Molnárová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie – Ústav archeologie a muzeologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 28. 2. 9:00–12:40 M22, St 20. 3. 9:00–12:40 M22, St 24. 4. 9:00–12:40 M22, St 22. 5. 9:00–12:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je získat základní přehled o vývoji slovenského muzejnictví v jednotlivých sledovaných obdobích a seznámit se se specifikami, které s fenoménem muzealizace na území dnešního Slovenska bezprostředně souvisí.
Výstupy z učení
- charakterizovat specifika vývoje slovenského muzejnictví v jednotlivých sledovaných obdobích
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky (vymezení tématu, stav bádání, doporučená literatura).
 • 2. Nejstarší sběratelské tradice a muzejně - sběratelské aktivity na území dnešního Slovenska.
 • 3. Muzejní hnutí a vznik prvních muzeí (18.-19. století).
 • 4. 19. století a snahy o rozmach slovenského muzejnictví.
 • 5. Muzejnictví na Slovensku ve 2. polovině 19. století.
 • 6. Ustanovení Muzeální slovenské společnosti a její význam v rámci vývoje slovenského muzejnictví.
 • 7. Slovenské muzejnictví v meziválečném období.
 • 8. Slovenské muzejnictví v letech 1939-1949.
 • 9.Éra socialistického muzejnictví na Slovensku.
 • 10. Slovenské muzea a muzejnictví na přelomu 20.-21. století
Literatura
  doporučená literatura
 • Maráky, P. - Kolár, D. (ed) 2013: Mestské múzeá. Kultúrne krásy Slovenska. Múzeá 3. Bratislava
 • Mruškovič, Š. - Darulová, J. - Kollár, Š. 2005: Muzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied.
 • Rybecký, M. 1983: Muzeálna slovenská spoločnosť a jej miesto v národnej kultúre: (príspevok k dejinám slovenského múzejníctva). Martin.
 • Mruškovič, Š. 1979: Etnografická muzeológia: vznik a vývoj muzeálneho hnutia na Slovensku vo vzťahu k českým krajinám do roku 1945. Bratislava.
 • Maráky, P. 2012: Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou. Bratislava.
 • Maráky, P. - Kolár, D. (ed) 2012: Regionálne múzeá. Kultúrne krásy Slovenska. Bratislava
 • Gregorová,A. 1984: Múzeá a múzejníctvo. Martin.
Výukové metody
prednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Vyučovací jazyk
Slovenština
Informace učitele
Kurz se zaobírá dějinami muzejnictví na Slovensku, taktéž i sběratelstvím, či sbírkami od nejstarších tradicí až po současnost.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/MUB_B014