MV808K Právní klinika - Pomoc obětem kriminality

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Vitoul (cvičící)
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV808K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 025, V. Vitoul
MV808K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Vitoul
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je zaslání žádosti o souhlas se zápisem předmětu prostřednictvím aplikace v ISu (Student - Registrace a zápis - Žádost o souhlas). V žádosti je potřeba uvést důvody, proč má student o předmět zájem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu budou studenti po teoretické stránce seznámeni s problematikou práv obětí trestných činů (platná právní úprava, základní psychologické aspekty atd.). Následně pod vedením odborníků z Právnické fakulty i Bílého kruhu bezpečí se studenti setkají s případy z praxe, díky čemuž získají nezbytný vhled pro klinickou část výuky. Cílem teoretické a praktické části předmětu je především obeznámit studenty s praxí v oblasti pomoci obětem trestných činů a přiblížit jim práci s oběťmi. Tyto dvě části jsou nezbytným předpokladem pro samotnou klinickou část. Klinická část výuky bude probíhat formou návštěvy 1 - 2 klientů Bílého kruhu bezpečí. Tito klienti přiblíží životní situaci, ve které se nacházejí a studenti pod dohledem právníků a odborných pracovníků připraví návrhy možných postupů směřujících k pomoci oběti trestného činu.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky, přehled právní úpravy a seznámení s reálnou situací v ČR 2. Právní nástroje uplatnitelné v oblasti pomoci obětem kriminality a jejich aplikace 3. Účast klienta Bílého kruhu bezpečí 4. Výstupy studentů a diskuze 5. Účast klienta Bílého kruhu bezpečí 6. Výstupy, diskuze nad možným vývojem situace klienta, závěr
Literatura
  • Power Pointová prezentace, výstupy Bílého kruhu bezpečí (informační letáky, zprávy o šetření, tiskové zprávy, sborníky, souhrnné zprávy, legislativní připomínky apod.)
Výukové metody
Teoretická část (seznámení se s tématem kliniky, teoretický základ problematiky, příprava na klinickou část). Klinická část (seznámení se s problematikou klienta, konzultace s právníky a odborníky z BKB, návrh řešení situace, seznámení klienta s řešením, případný další postup, diskuze s ostatními účastníky kliniky).
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. 100% účast studentů ve výuce (nelze řešit formou ISP), písemný výstup studentů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/MV808K