REDMO Odborná monografie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia po dohodě se školitelem publikuje odbornou monografii.
Výstupy z učení
Student prokáže svou znalost odborné literatury k danému tématu a schopnost napsat odborný text, opatřený všemi náležitostmi.
Osnova
  • Na základě četby primárních pramenů a/nebo studia sekundární literatury student připravuje text odborné knihy. Výběr tématu, metodologické problémy i dílčí výsledky konzultuje se školitelem. Text musí být odevzdán do tisku.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Due to the specific nature of the subject, literature is assigned individually.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě odevzdání textu do tisku ve výše uvedeném typu publikace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.