US_136 Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Tomáš Jeřábek (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/130, pouze zareg.: 0/130, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/130
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je spojení informací z oboru výtvarného umění a literatury, vedoucí k porozumění vzniku uměleckého díla, jeho „druhu životu“ - interpretacím, parafrázím apod. Mnohovrstevnatý kontext uměleckého díla, do něhož patří také recepce diváků, kritiků a v neposlední řadě objednavatelů a jejich poradců. Obhájení především malířského díla odkazem na etablované dějiny literatury, převedením pod určitou ideologii apod. se ovšem mnohdy ukázalo jako jednorozměrné redukování vizuálního smyslu díla.
Osnova
 • 1. „Zrození“ umělce v renesanci, utváření společenského statutu, mytologizace uměleckého životopisu.
 • 2. Ikonografie a ikonologie - od akademických alegorií k alegacím a citacím.
 • 3. Jazyk výtvarné kritiky – souměřitelný výkon s výtvarným dílem?
 • 4. Architektura a ideologie – příběhy významných budov od 19. století.
 • 5. Ilustrace jako mnohovrstevnatá interpretace textu.
 • 6. Velkoplošná panoramata a populární literatura 19. století – poznámky k masové kultuře.
 • 7. Dějiny scénografie – interpretace dramatického textu.
 • 8. Obraz jako „poesie“ – Botticelliho, Giorgionovy a Tizianovy obrazy.
 • 9. Historická malba 19. století a možnosti jejího obnovení v Německu po druhé světové válce.
Literatura
  doporučená literatura
 • KRIS, Ernst a Otto KURZ. Legenda o umělci : historický pokus. Translated by Petra Maťová. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2008. 158 s. ISBN 9788087164068. info
 • VOJVODÍK, Josef. Povrch, skrytost, ambivalence : manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 400 s. ISBN 9788025700204. info
 • VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby : devatenáct esejů o devatenáctém století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 8072034758. info
 • VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři : architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 277 s. ISBN 807203474X. info
 • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století :architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5. info
 • CELLINI, Benvenuto. Vlastní životopis [Cellini, 1976]. Praha: Odeon, 1976. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Vypracování samostatné eseje v rozsahu 2 - 3 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer) v návaznosti na cyklus přednášek, v níž posluchač tohoto kurzu prokáže schopnost samostatně propojit vizuální a literární složku zvoleného díla.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/US_136