TGC001 Příprava disertační práce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zpracování disertace, publikace odborných textů, prezentace tematiky disertace v odborném prostředí
Výstupy z učení
Studující umí napsat odborné i popularizující texty a prezentují svou tematiku v časopisech (databáze ERIH, SCOPUS), na konferencích i ve výuce. Ovládají základy výzkumné práce.
Osnova
  • Stanovení výzkumných otázek, tvorba projektu a metodologie výzkumu. Práce s elektronickými zdroji. Zpracování dílčích textů.
Literatura
  • SLAVÍK, J. – WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky I–II. Praha: Univerzita Karlova 2001–2004.
  • BABYRÁDOVÁ, Hana et al. Uvnitř a vně: sociální a edukativní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
  • ARNHEIM, R. Art and Visual Perception. Los Angeles: UCLA 2004.
  • STEARS, J. et al. Understanding Art Education. London – New York: Routledge 2010.
  • KIRSCHENMANN, J. Ästhetische Bildung und Identität: Fächerverbindende Vorschläge für die Sekundarstufe I-II. München: Schriftenreihe Kontext Kunstpädagogik 2006.
  • ARNHEIM, R. Toward a Psychology of Art. Los Angeles: UCLA 2010.
Výukové metody
Průběžné individuální konzultace. Vystoupení na konferenci. Tvorba odborného textu.
Metody hodnocení
Analýza textů, kritická diskuse, průběžná kontrola a hodnocení disertace
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Student musí předmět v průběhu studia splnit minimálně 8x a maximálně 14x.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.