PSDTP1b Textová příprava Ib

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student musí mít absolvovány předměty: PSDTP1a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje absolvování průběžných konzultací teoretické části textu disertační práce se školitelem. Předmět je zaměřen na rozvoj příslušných vědeckých kompetencí.
Výstupy z učení
Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, čerpat ze získaných teoretických poznatků, hladce je syntetizovat do odborného textu a na jejich základě formulovat a ukotvit teoretická východiska práce a diskutovat výsledky.
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    povinná literatura
  • Publication Manual of the American Psychological Association
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem.
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí po předchozí dohodě se školitelem odevzdat adekvátní část přípravy teoretické části své disertační práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSDTP1b