PSDTP2 Textová příprava II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: lze zapisovat od 5. roku do konce studia
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje absolvování průběžných konzultací teoretické i empirické části textu disertační práce se školitelem.
Výstupy z učení
Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, čerpat ze získaných teoretických poznatků, analyzovat je a následně hladce syntetizovat do odborného textu, definovat teoretická východiska práce, kriticky je zhodnotit, navrhnout na jejich základě relevantní výzkumný design, a to včetně způsobu jeho realizace. Student bude rovněž připraven stanovit limity realizovaného výzkumu a diskutovat jeho výsledky, případně i navrhnout další směr výzkumu v oblasti.
Osnova
  • finální verze teoretické i empirické části disertační práce
Literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, eventuálně odborná literatura zadaná školitelem.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí po předchozí dohodě se školitelem odevzdat finální verzi teoretické i empirické části své disertační práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSDTP2