RJ2MP_DIS3 Didaktika RJ III

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc.
Rozvrh
Út 16:10–16:55 učebna 7
Předpoklady
Absolvování RJ2MP_DIS2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metodika nácviku jazykových složek, řečových dovednosti a dílčích řečových dovedností.
Osnova
  • Metodika nácviku fonetiky, grafiky, lexika a gramatiky. Metodika čtení, poslechu, ústního a písemného vyjadřování. Odhad, práce se slovníkem, kompenzační vyjadřování. Minivyučování. Video - ukázky vyučovacích hodin. Nová maturita, Evropské jazykové portfolio.
Literatura
  • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
  • CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2000. 167 s. ISBN 8070421576. info
  • CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků : didaktika cizích jazyků jako vědní obor. Praha: Apra, 1993. 135 s. ISBN 9999001971. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků [Hendrich, 1988]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 241 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 497 s. info
Metody hodnocení
Písemný test.Ústní zkouška. Povinná návštěva výuky,zpracování dílčích příprav na hodinu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.