bp1830 Anatomie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2015
Rozsah
2/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
Olga Korvasová (pomocník)
Mgr. Zuzana Lužná (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.
Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 12:10–13:40 E34/203 - seminární místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp1830/01: Čt 18:00–19:30 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti ze stavby a struktury pohybového aparátu člověka, které jsou potřebné pro studium navazujících předmětů.
Osnova
  • Úvod do anatomie - buňka, tkáň, terminologie. Kosti - struktura, typy. Kostra osová (lebka, páteř, pánev), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny. Spojení kostí, klouby - součásti, typy, pohyby, jednotlivé klouby. Svaly - struktura, součásti, typy. Svaly hlavy, krku, zad a břicha (včetně pohybových funkcí). Svaly horní končetiny, svaly dolní končetiny (včetně pohybových funkcí).
Literatura
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 77 s. ISBN 8021039620. info
  • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005, [14], 542. ISBN 8024711532. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004, 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
  • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Brno, 2000, 134 s. ISBN 80-210-2413-5. info
  • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994, 399 s. ISBN 3541727225. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Úspěšně absolvovaný test s kontrolními otázkami z učiva.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.