MEB425 Vnější dimenze energetické politiky EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikita Minin, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 13:30–15:00 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům detailní přehled o vnější dimenzi energetické politiky Evropské unie (především pak o její historii, cílech, charakteristických rysech, problémech atd.). Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopný porozumět klíčovým prvkům ve vztazích EU s hlavními producentskými zeměmi (např. Rusko, Norsko), s tranzitními zeměmi (např. Ukrajina, Turecko) a s dalšími významnými energetickými konzumenty (např. Čína, Indie).
Osnova
 • Úvod
 • Cíle, charakteristiky a strategie ED EEP
 • Teoretická reflexe (vnější) dimenze evropské energetické politiky (liberalismus, realismus)
 • Vztahy s producentskými zeměmi (Norsko, Rusko)
 • Vztahy s tranzitními zeměmi (Ukrajina, Turecko)
 • Vztahy s dalšími konzumenty (Čína, Indie)
 • Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • Dynamics of energy governance in Europe and Russia. Edited by Caroline Kuzemko. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012, xviii, 292. ISBN 9780230307902. info
 • TEKIN, Ali a Paul Andrew WILLIAMS. Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus : the European Union, Russia and Turkey. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011, xii, 230. ISBN 9780230252615. info
 • Toward a common European Union energy policy : progress, problems, and prospects. Edited by Vicki L. Birchfield - John S. Duffield. New York: Palgrave Macmillan, 2011, xii, 289. ISBN 9780230113190. info
 • YOUNGS, Richard. Energy security : Europe's new foreign policy challenge. New York: Routledge, 2009, xiv, 230. ISBN 9780203882627. info
 • The EU-Russian energy dialogue : Europe's future energy security. Edited by Pami Aalto. Aldershot: Ashgate, 2008, xvi, 220. ISBN 9780754648086. info
 • HAGHIGHI, Sanam S. Energy security : the external legal relations of the European Union with major oil- and gas-supplying countries. Oxford: Hart, 2007, xxx, 480. ISBN 9781841137285. info
Výukové metody
Výuka zahrnuje diskusní část a vyžaduje aktivní účast. Position papery zlepšují schopnost studentů analyzovát dílčí témata, povinná literatura slouží k rozšíření a prohloubení úrovně znalostí studentů, která jsou vyžadována v průběhu výuky.
Metody hodnocení
The final grade will be calculated as a composite evaluation consisting of three parts: 1) attendance; 2) evaluation of the position papers; 3) evaluation of the final exam.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018.