IM137 Aplikovaná herní studia – výzkum a design

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 N21
Předpoklady
IM082 Herní studia
IM082 Herní studia (splněno, možnost výjimky)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalost herních studií a představit metody a techniky, kterými lze zkoumat digitální hry, jejich průmysl a publikum. Student v průběhu kurzu získá poznatky aplikovatelné nejen v akademické sféře, ale i v profesním prostředí. Témata přednášek jsou strukturována do několika tématických bloků rozdělených na zkoumání a využívání her ve výzkumu, zkoumání průmyslu a analyzování herního publika. Studenti získají jak teoretické znalosti nutné pro hlubší pochopení her a herní kultury, tak i vybrané metody, kterými lze tato témata zkoumat.
Osnova
 • * kurz probíhá pravidelně, 1x za týden
 • 01 UVOD
 • 02 ANALYZA HRY (MDA? PROSTOR, HM vs UZITI MEDII - CLOBRDO DEMONSTRACE)
 • 03 HOST: METODOLOGIE, VEDECKA PARADIGMATA
 • 04 SEMIOTIKA, KYBERTEXT
 • 05 NARATIV, DISKURZIVNI ANALYZA
 • 06 ČTECI TYDEN - VELIKONOCE
 • 07 REFLEXE CETBY + HERNI ZANRY
 • 08 HRACI JAKO PUBLIKUM, VIRTUALNI SVETY JAKO ETNOGRAFICKE POLE
 • 09 PLAYBOUR a VAZBA na HM
 • 10 CROWDRESEARCH + HERNI TELEMETRIE
 • 11 HERNI PRUMYSL (CR) a HERNI ZURNALISTIKA
 • 12 PRIPRAVNY TYDEN - ZAVERECNY PROJEKT
 • 13 ZAPOCTOVY TYDEN PREZENTACE (+ Zhodnoceni predmetu a profilu absolventa)
Výukové metody
Přednášky a semináře, četba, tvorba závěrečné seminární práce
Metody hodnocení
Student v průběhu semestru musí splnit průběžné seminární úkoly a vypracovat závěrečnou seminární práci na vybrané téma.
1x průběžné úkoly (40 % hodnocení)
1x závěrečná seminární práce (60 %)
Informace učitele
AARSETH, Espen. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. JHU Press. 1997.
AARSETH, Espen. Introduction to Gamestudies. 2001. Dostupné z: http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html
BARTLE, Richard. Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players who suits MUDs. 1996. Dostupné z: http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm
BOGOST, Ian. Persuasive games: the expressive power of videogames. London: MIT Press. c2007.
DOSTÁL, Jiří. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. In Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009.
ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. Essential Facts: About the computer and videogame industry - 2013. Dostupné z: http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_EF_2013.pdf
GEE, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy. Palgrave. 2003.
HUNICK, LEBLANC & ZUBEK. MDA: A formal approach to game design and game research. Discovery. 3 2004, Sv. 83. Dostupné z: http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf
JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. 1. vyd. New York: New York University Press, 2006, xi, 308 s. ISBN 978-081-4742-952.
JUUL, Jesper. Half-real :video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.
KERR, Aphra. The business and culture of digital games: gamework/gameplay. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2006, 177 p. ISBN 978-141-2900-461.
LEVY, Luis, NOVAK, Jeannie. Game Development Essentials: Game QA & Testing. Cengage Learning. 2009.
MÄYRÄ, Frans. An introduction to game studies :games in culture. 1st ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2008
MCALLISTER, Graham. The difference between focus testing and player testing. Edge [online]. 2012. Dostupné z: http://www.edge-online.com/features/the-difference-between-focus-testing-and-player-testing
SCHNELL, Jesse. The Art of Game Design. The Book of Lenses. CRC Press. 2008.
SCHULTZ, Charles, BRYANT, Robert. Game Testing Mercury Learning & Information. 2011.
WOLF, Mark J.P.; PERRON, Bernard, eds. The Video Game Theory Reader. 2003.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.