SOC299 Muži, maskulinity a gender

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit studujícím v českém prostředí odvětví společenských věd zabývající se aktuálními tématy vztahujícími se k mužů, mužství či maskulinitám a genderu. Kurs předstatví vybrané oblasti na současné především anglicky psané odborné literatuře. Předmět nabídne orientaci v základních teoretických i problémových přístupech v této oblasti. Formou seminářů se budeme věnovat jednak problémům, jež muži a maskulinní společnost působí, ale také dopadům, jež to má na samotné muže. Základními tématy bude: mužství a násilí, mužská tělesnost a sexualita, vzdělání a muži; muži otcové a muži šéfové, mužská hnutí a změny mužství. Kurs nabídne zamyšlení nad dílčími tématy a ’praktickými’ problémy, jež se studující budou snažit řešit prací na projektech.;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu budou studující schopni porozumět mechanismům reprodukce genderového řádu a aplikovat jej na mužsky genderované jevy, problémy a instituce. Naučí se aplikovat teoretické poznatky na empirickou praxi v tematické oblasti mužů a mužství. Své interpretace si ověří v terénní práci, s níž zlepší i své schopnosti akademického psaní a pocvičí se voponentním řízení na práce spolustudujících.
Osnova
 • Záhada mužství?, Kdo je to muž?; Když muž byl člověk;Předcházející Mužská sociální identita, sociální řád a mocenské vztahy I a II Proces dělání mužství; normativní mužství I a II Sexualita a tělesnost Vzdělávání a maskulinita NásilíI Zbraně a muž: otázka míru; Proč válka? Problém mužů a násilí; Dokumentace témat Násilí a Muži: věc soukromá Muži: věc soukromá a změna
Literatura
 • The men and the boys. Edited by R.W Connell. Cambridge: Polity, 2000. ix, 259. ISBN 0745626335.
 • Masculinities. Edited by R.W Connell. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2005. xxv, 324. ISBN 0745634273.
 • Men's lives. Edited by Michael S. Kimmel - Michael A. Messner. 7th ed. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon, 2007. xxiii, 644. ISBN 0205485456.
 • Handbook of studies on men & masculinities. Edited by R.W Connell - Michael S. Kimmel - Jeff Hearn. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2005. 505 p. ISBN 0761923691.
 • KIMMEL, Michael S. Misframing men : the politics of contemporary masculinities. New Brunswick: Rutgers University Press, 2010. xi, 242. ISBN 9780813547626. info
 • KIMMEL, Michael S. Guyland : the perilous world where boys become men. 1st ed. New York: Harper, 2008. xviii, 332. ISBN 9780060831349. info
 • MAC AN GHAILL, Mairtin a Chris HAYWOOD. Gender, culture, and society : contemporary femininities and masculinities. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007. xi, 297. ISBN 0333987845. info
 • HAYWOOD, Chris a Mairtin MAC AN GHAILL. Men and masculinities : theory, research, and social practice. Phildelphia, PA: Open University, 2003. x, 190. ISBN 0335208916. info
 • KIMMEL, Michael S. The gendered society. New York: Oxford University Press, 2000. xii, 315. ISBN 0195125886. info
Výukové metody
cílená seminární diskuse, zpětná vazba na četbu a na diskusi, prezentace a jejich evaluace, detailní terénní práce a oponované zprávy na dílčí téma
Metody hodnocení
diskuse v hodině, skupinové projekty, prezentace, domácí úkoly, četba (povinná literatura)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC299