IVp128 Odborná praxe souvislá 3 - SA

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
4 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
IVp127 Odborná praxe souvislá 2 - SA && NOW ( IVp131 Reflektivní seminář 3 - SA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s dalším zařízením/organizací, službami, které poskytuje, cílovou skupinou, na kterou se zaměřuje a s prací v oblasti pomáhajících profesí.
Úkolem studentů je seznámit se s činnostmi, metodami a přístupy, které jsou v daném zařízení využívány, provádět zadané činnosti a vytvářet a provádět vlastní aktivity. Studenti rovněž reflektují získané zkušenosti a dovednosti.
Výstupy z učení
Po ukončení praxe student:
• zná vybrané zařízení a jeho služby, metody práce a přístupy;
• si prohloubil dosavadní schopnosti a osvojil nové dovednosti;
• je schopný vysvětlit specifika práce s vybranou cílovou skupinou a vybrané služby;
• umí popsat povinnosti a kompetence pracovníků v pomáhajících profesí (podle místa a zaměření praxe) a provádět asistentské práce;
• umí kriticky zhodnotit své schopnosti a dovednosti.
Osnova
 • přímá speciálněpedagogická (andragogická) a poradenská činnost u dospělých osob se zdravotním postižením, znevýhodněním nebo u seniorů.
 • seznámení se zařízením/organizací, cílovou skupinou, pracovníky, poskytovanými službami a metodami práce;
 • provádět asistentské práce nebo poradenskou činnost u dospělých osob s postižením, znevýhodněním, seniorů;
 • nabízet, vytvářet a provádět vlastní aktivity;
 • sledovat metody, které používají pracovníci v daném zařízení/organizaci;
 • reflexe vlastní činnosti (vlastní působení, osvojené dovednosti, přínos praxe).
Literatura
  doporučená literatura
 • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012. 119 stran. ISBN 9788026202219. info
 • PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 175 s. ISBN 9788073675820. info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • EMERSON, Eric. Problémové chování u lidí s mentální retardací. Translated by Hana Kašparovská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 166 s. ISBN 9788073673901. info
 • SUCHÁ, Jitka. Trénink paměti pro každý věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 202 s. ISBN 9788073674380. info
 • SUCHÁ, Jitka, Iva JINDROVÁ a Běla HÁTLOVÁ. Hry a činnosti pro aktivní seniory. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 173 s. ISBN 9788026203353. info
Výukové metody
seznámení s vybraným zařízením a klienty, praktické činnosti, (sebe)reflexe
Metody hodnocení
deník z praxe dle pokynů na webových stránkách katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, potvrzení o praxi, seznam všech praxí vykonaných během studia, osobní diskuse a (sebe)reflexe s odpovědnou osobou (garant praxe)
Studenti mají povinnost absolvovat během studia praxe na různých pracovištích a v různých zařízeních.
Jedna z praxí musí být v rezidenčním prostředí a jedna v nerezidenčním (ambulantní, terénní služby).
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Informace o podmínkách praxí: http://www.ped.muni.cz/wsedu/ -- studium -- praxe -- pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.