FB230 Přiklady použití metody Greenových funkcí v moderní fyzice kondenzovaných látek

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Uvedení do problematiky Greenových funkcí. Na konci kurzu by studenti měli rozumět pojmu Greenova funkce, být schopni použít jej při interpretaci experimentálních dat, vyjádřovat Greenovu funkci mnohočásticových interagujících systémů pomocí Feynmanových diagramů a řešit jednoduché úlohy z této oblasti.
Osnova
  • 1. Definice jednočásticové Greenovy funkce v případě systému fermionů. Fyzikální význam, příklady spektrálních funkcí. 2. Feynmanovy diagramy. 3. Greenova funkce pro želé v přiblížení GW. Využití při interpretaci experimentálních dat. 4. Definice Greenovy funkce fononů, fyzikální význam, příklady spektrálních funkcí. 5. Stanovení Greenovy funkce elektronů v pevné látce s uvážením elektron-fononové interakce. Model Engelsberga a Schrieffera. 6. Matsubarovy Greenovy funkce. 7. Použití Greenových funkcí při studiu optické odezvy.
Literatura
  • MAHAN, Gerald D. Many-particle physics. 3rd ed. New York: Kluwer Academic/Plenum publishers, 2000. xii, 785 s. ISBN 0-306-46338-5. info
Výukové metody
Přednášky, kde jsou vysvětlovány základy, a semináře, kde je problematika diskutována a kde jsou řešeny problémy patřící k probírané látce.
Metody hodnocení
Kolokvium. Probíhá formou rozpravy o problematice, zejména o úlohách řešených studentem během semestru. Hodnocení odráží míru porozumění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.