YTVk01 Problematika výživy dětí se specifickými potřebami

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student/ka rozumí základním výživovým doporučením, odvozeným od fyziologických potřeb dětského organismu; orientuje se v legislativních rámcích školního stravování a dokáže zhodnotit, zda výživa dětí a stravovací model odpovídá jejich specifickým potřebám; má přehled o nejčastěji se vyskytujících nemocech a omezeních v souvislostech s dietním opatřením; posoudí rodinné nutriční zvyklosti a ve spolupráci s rodiči se pokusí nastavit optimální stravovací režim dítěte.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka: - analyzuje školní stravování z hlediska fyziologických potřeb dětí - navrhne postupy pro stravování dítěte v mateřské škole dle specifických potřeb dítěte - zvolí vhodné postupy při práci s dětskou neofobií a nutriční averzí - zhodnotí výživové chování dětí - nastaví optimální model školního stravování dle specifických potřeb dětí
Osnova
 • 1. Výživa dětí předškolního věku - výživová doporučení I 2. Výživa dětí předškolního věku - výživová doporučení II 3. Stravování v prostředí mateřské školy, bezpečnost potravin 4. Současná legislativa - Vyhláška o školním stravování, spotřební koš 5. Specifika výživového chování dětí předškolního věku 6. Dětská neofobie a práce s ní 7. Nutriční averze a preference u dětí 8. Potravinové alergie, nesnášenlivost, výživová omezení 9. Metabolická a jiná onemocnění, dietní opatření 10. Alternativní výživa v dětském věku 11. Rodina a nutriční zvyklosti dětí 12. Hodnocení výživového chování dětí předškolního věku
Literatura
  doporučená literatura
 • DAŇKOVÁ, Zdeňka. Zdravá výživa v mateřské škole. Edited by Olga Illková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 167 s. ISBN 8071788902. info
 • FRAŇKOVÁ, Slávka, Jiří ODEHNAL a Jana PAŘÍZKOVÁ. Výživa a vývoj osobnosti dítěte. Vyd. 1. Praha: HZ Editio, 2000. 198 s. ISBN 8086009327. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra, Leona MUŽÍKOVÁ, Anna NIKLOVÁ a Anna PACKOVÁ. Manuál pro školní jídelny. Metodická pomůcka pro realizaci projektu "Zdravá školní jídelna". Praha: SZÚ, 2017. ISBN 978-80-7071-367-9. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. aj. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ [online]. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-070-1. URL info
 • www.vyzivaspol.cz; www.zdravaskolnijidelna.cz; www.viscojis.cz; www.szu.cz; http://www.bezpecnostpotravin.cz/; http://www.efsa.europa.eu/
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostudia. Podkladové materiály jsou zpracovány do prezentací doplněných odkazy na doporučenou studijní literaturu a internetové zdroje. Dílčí témata jsou prakticky prezentována a diskutována v rámci seminární skupiny. Součástí výuky jsou příklady z praxe mateřských škol uváděných formou prezentace seminárních prací.
Metody hodnocení
- Odborná rozprava v seminární skupině k probraným tématům s důrazem na znalost teoretického a legislativního rámce. - Reflexe a sebereflexe seminární práce - student/ka zpracuje případovou studii třídy. Popíše specifické výživové potřeby dětí ve vybrané třídě mateřské školy a na semináři představí výsledky studie a návrh optimálního modelu školního stravování pro konkrétní mateřskou školu. - Závěrečné kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YTVk01