PSMB014 Praktikum empirického výzkumu II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Sedlák (cvičící)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Stroupková (cvičící)
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSMB014/Tinnitus_metody: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Stroupková
Předpoklady
PSMB013 Praktikum emp. výzkumu I && SOUHLAS
Předmět navazuje na Praktikum empirického výzkumu I, obvykle v rámci těch samých (nebo bezprostředně navazujících) výzkumních projektů. Je určen studentům, kteří mají zájem se ve větší míře podílet na daném výzkumném projektu. Nutná je osobní dohoda s vyučujícím (souhlas).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student/ka se podílí na výzkumném projektu některého z pracovníků/pracovnic Psychologického ústavu FF MU. Cílem je získání zkušeností s přípravou výzkumného designu, organizací sběru dat, samotním sběrem dat, případně základním zpracováním dat. Tyto zkušenosti studenti dále mohou využít například u své vlastní diplomové práce.
Výstupy z učení
Výstupy učení se liší podle konkrétního projektu, do něhož se student přihlásí. Mezi běžné výstupy patří:
- pokročilá zkušenost s vyhledáváním informací k dané výzkumné otázce;
- znalost základních postupů a úskalí spojených s výběrem a přípravou výzkumných metod podle konkrétní výzkumné otázky - dohledání potřebných informací, překlad, pilotáž, příprava elektronického dotazníku nebo testu atd.;
- zkušenost s výběrem výzkumného vzorku a způsobu sběru dat vhodného pro daný výzkumný záměr;
- zkušenost s řešením etických otázek (např. příprava a získávání informovaných souhlasů);
- zkušenost a verbováním účastníků a sběrem dat;
- dovednost sestavit bezchybný datový soubor pro další analýzu a tento soubor upravit dle požadavků (sloučení dat z vícera zdrojů, převrácení opačných položek, výpočet celkových skórů, identifikace problematických případů atd.)
- rozvíjení statistických dovednosti prostřednictvím testování hypotéz pod dozorem vedoucího výzkumu;
- zkušenost s týmovou přípravou publikačního výstupu (např. konferenční poster).
Osnova
  • Studenti se zapojují do výzkumů členů ústavu. Jde zejména o: 1. pomoc s dolaďováním výzkumného dizajnu a organizací sběru dat 2. sběr dat (např. zadávání dotazníků); 3. příprava dat pro analýzu (např. kódování a úprava dat, přepisování do Excelu atd.). Praxe je neplacená a může být absolvována i mimo běžnou výuku.
Literatura
  • Vzhledem k charakteru předmětu se literatura neuvádí.
Výukové metody
Týmové schůzky a semináře v malých seminárních skupinách; praktické provedení výzkumu individuálně nebo skupinově (v závislosti na potřebách daného výzkumného projektu).
Metody hodnocení
Provedení konkrétního úkolu v rozsahu, v jakém se student domluvil s konkrétním vyučujícím (sběr dat, zpracování údajů, atd.). Výsledkem je udělení kolokvia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.