BSSn4476 Analýza otevřených zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ondřej Rojčík, MSc, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8. 10. 8:00–9:40 U53, Čt 22. 10. 8:00–11:40 U53, Čt 29. 10. 8:00–11:40 U53, Čt 5. 11. 8:00–11:40 U53, Čt 3. 12. 8:00–9:40 U53, Čt 10. 12. 8:00–9:40 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům prakticky orientované dovednosti v oblasti analýzy otevřených zdrojů. Absolventi kurzu budou seznámeni se základními technikami zpravodajské analýzy, budou schopni vyhledat informace v otevřených zdrojích, aktivně aplikovat nástroje zpravodajské analýzy na relevantní bezpečnostní problémy České republiky, Evropské Unie nebo NATO, identifikovat implikace pro příjemce a navrhnout doporučení. Studenti samostatně sepíší zpravodajský výstup a dále si dvojice studentů zvolí bezpečnostní problém a vypracují prezentaci (náležitosti výstupu a prezentace budou objasněny během první přednášky).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozlišovat styl psaní akademického a zpravodajského textu - umět aplikovat zásady psaní zpravodajských textů - chápat potřeby odběratelů zpravodajských textů - analyzovat a prezentovat zpravodajský problém v psané a mluvené podobě - bezpečně vyhledávat informace v otevřených zdrojích - vyhledávat informace v médiích, sociálních sítích, v metadatech webových stránek, fotografiích aj.
Osnova
 • ÚVODNÍ HODINA (Čt 08.10. 8:00;)PŘEDNÁŠKA I. (Čt 15.10. 8:00-9:30): možnosti a limity zpravodajské analýzy a otevřených zdrojů; kdo a jak čte zpravodajské výstupy; kdy zpravodajská analýza selhává; PŘEDNÁŠKA II. a III (Čt 22.10. 8:00-11:40) PŘEDNÁŠKA II. jak píše zpravodajský analytik?; znaky dobrého analytického výstupu; PŘEDNÁŠKA III. kritické myšlení a strukturované analytické metody; rozdělení do týmů pro prezentace; OSINT SEMINÁŘ I. a II (Čt 05.11. 8:00-11:40) SEMINÁŘ I: zásady bezpečného vyhledávání informací; SEMINÁŘ II. webint, deep-web a dark-web (Semináře I. a II. vede Pavel Titěra); OSINT SEMINÁŘ III. a IV. (Čt 12.11. 8:00-11:40) SEMINÁŘ III: nástroje pro agregaci informací z otevřených zdrojů; SEMINÁŘ IV. nástroje pro vyhledávání na sociálních sítích; geolokační nástroje pro sociální sítě; mapy, fotografie a video v otevřených zdrojích (Semináře III. a IV. vede Ondřej Rojčík); STUDENTSKÉ PREZENTACE (Čt 10.12. 8:00--11:40); INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 1 (14.12.-17.11.) na základě Zpravodajské analýzy 1 s termínem odevzdání 30.11.2020 do 23:59; INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 2 (18.-21.01.) na základě Zpravodajské analýzy 2 s termínem odevzdání 08.01.2021 do 23:59
Literatura
  povinná literatura
 • PHERSON, Katherine, Randolph H. PHERSON. Critical Thinking for Strategic Intelligence. Sage. 2017. xxvii, 376.
 • CLARK, Robert M. Intelligence analysis : a target-centric approach. 4th ed. Thousand Oaks: CQ Press, 2013, xxv, 403. ISBN 9781452206127. info
  doporučená literatura
 • BAZZELL, Michael. Open source intelligence techniques : resources for searching and analyzing online information. Third edition. Charleston: CCI Publishing, 2014, vi, 403. ISBN 9781494275358. info
 • HEUER, Richards J. Psychology of intelligence analysis. CIA, 1999.
 • MAJOR, James S. Communicating with Intelligence: Writing and Briefing for National Security. Rowman & Littlefield, 2014.
 • RICHARDS, Julian. The art and science of intelligence analysis. Oxford: Oxford University Press, 2010, viii, 197. ISBN 9780199578450. info
 • HEUER, Richards J. a Randolph H. PHERSON. Structured analytic techniques for intelligence analysis. Edited by John McLaughlin. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2015, xxi, 361. ISBN 9781452241517. info
 • BEEBE, Sarah Miller a Randolph H. PHERSON. Cases in intelligence analysis : structured analytic techniques in action. Edited by Jack Davis. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2015, xlii, 353. ISBN 9781483340166. info
Výukové metody
Přednášky, praktické semináře, práce na individuální zpravodajské analýze a týmová prezentace.
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení předmětu je zapotřebí účast na všech částech výuky včetně individuálních konzultací. Povinností je rovněž prezentace bezpečnostního problému ve dvojicích. Výsledná známka bude založena na hodnocení dvou zpravodajských analýz v rozsahu 2x 1500-1750 slov (cca 2x 6-7 normostran). Složky hodnocení Analýza – obsahová a jazyková kvalita textu 30b. Pochopení role a uzpůsobení tématu 10b. Struktura textu 10b. Shrnutí 10b. Výhled 10b. Implikace a doporučení pro zákazníka 10b. Vizuální doprovod textu 10b. Design výstupu 5b. Meme a Tweet 5b. CELKEM 100bodů; Známka (za dvě analýzy - tj. max.200bodů) A>161; B 140-161; C 120-139; D 100-119; E 79-99; F<79
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.