DXR_PDPR Příprava disertační práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 30 kr. (od 5 krok 1 kred). minimálně 120 kreditů za studium, maximálně 30 kreditů za semestr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
DXR_SLIT Studium literatury || DXV_SLIT Studium literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Povinný předmět vedený školitelem, jehož náplní je systematická práce na: • - realizaci teoretického či empirického výzkumu disertační práce • - přípravě textu disertační práce. • • Nedílnou součástí přípravy disertační práce je publikace výsledků provedeného výzkumu na relevantních konferencích a jejich publikování formou konferenčních a - zejména - časopiseckých příspěvků.
Výstupy z učení
Student bude zase o krůček dál cíli.
Osnova
  • Plán postupu prací na disertační práci specifikuje student po dohodě se svým školitelem vždy na začátku semestru v IS MU, aplikaci "Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení" - Semestrální náplň.
Literatura
  • Dle zadání školitele
Výukové metody
Jedná se o předmět bez přímé výuky, spočívající v samostatné práci studenta realizované pod vedením školitele. Uplatňované metody: - individuální konzultace, vedení studenta a kontrola jeho postupu školitelem - odborné konzultace v rámci absolvovaných konferencí, letních škol, stáží apod.
Metody hodnocení
Počet kreditů za předmět Příprava disertační práce si pro jednotlivé semestry volí student po dohodě se školitelem, a to tak, aby zvolená kreditová hodnota odpovídala předpokládanému postupu zpracování disertační práce specifikovanému v plánu na konkrétní rok. V jednom semestru je za daný předmět povoleno získat 5 - 30 kreditů. • • Výstupem z předmětu jsou připravené pasáže disertační práce a vydané či připravené publikace výsledků výzkumu realizovaného v rámci zpracovávání disertační práce. Uvedené výstupy vkládá student do IS MU, aplikace "Odevzdávárny", kde jsou zpřístupněny členům oborové rady/komise. • • Plnění požadavků předmětu Příprava disertační práce hodnotí školitel zápočtem v každém semestru, v němž student předmět zapsal.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Předmět s proměnlivou kreditovou hodnotou.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl vytvořen v rámci projektu "Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.