TCZJ17 Tlumočnické dovednosti I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (přednášející)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ17/01: Po 10:00–11:40 D21, I. Kupčíková
TCZJ17/02: Po 8:00–9:40 D21, I. Kupčíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je připravit studenty na praktické tlumočení mezi ČJ a ČZJ a zlepšit jejich schopnosti intralingválního kongnitivního zpracování.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen aktivizovat vlastní slovní zásobu před tlumočnickým výkonem, bude vědět jak trénovat paměť tak, aby se zlepšily jeho kompetence při tlumočení, jak zanalyzovat text, aby ho korektně mohl převést do cílového jazyka. Také se bude vědět, jak naložit s chybami, ke kterým dojde během tlumočení.
Osnova
 • 1. Paměť a zapomínání.
 • 2. Aktivizace slovní zásoby, trénování paměti.
 • 3. Analýza a interpretace smyslu sdělení ve zdrojovém kódu.
 • 4. Schopnost vykonávat více úkolů najednou.
 • 5. Predikce obsahu sdělení.
 • 6. Práce s chybou, typy chyb.
 • 7. Shadowing.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠANTRŮČKOVÁ V., Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny, UK 2011
 • DINGOVÁ, Naďa. Paměťová cvičení pro tlumočníky, 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, ISBN 978-80-87218-07-5
 • SÝKORA M., Lepší paměť snadno a rychle. ISBN 978-80-260-9026-7
 • TIEFENBACHER, Angelika. Trénink paměti : osvědčené tipy, metody a cvičení. Translated by Iva Michňová. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, 153 stran. ISBN 9788024731773. info
 • Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Translated by Zuzana Veselá. První vydání. Praha: Grada, 2009, 226 stran. ISBN 9788024730233. info
 • ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Druhé, opravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 111 stran. ISBN 9788087218099. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení ve výuce, samostatné výstupy v semináři
Metody hodnocení
průběžné hodnocení a závěrečný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/TCZJ17