PV194 Vnější prostředí digitálních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 15. 2. až Út 10. 5. Út 8:00–9:50 A217
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné studium je absolvování předmětů PA174, PA176, PA175, PB161 a PV094.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 70 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s principy činnosti senzorů číslicových systémů a s jejich návrhem a konstrukcí.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen se základními typy senzorů a bude schopen tyto použít při návrhu vlastních softvérově-hardvérových systémů.
Osnova
 • Integrované D/A a A/D převodníky
 • Akustické a ultrazvukové senzory,
 • Magnetické senzory, magnetometry
 • Kapacitní senzory přiblížení
 • Akcelerometry, náklonometry
 • Speciální zapojení číslicových obvodů - MKO, AKO, BKO
 • Principy činnosti a ovládání elektromotorů,
 • Princip činnosti a ovládání krokových motorů
 • Zobrazovací jednotky, principy, ovládání displeje, řadiče
 • Obvody pro přenos dat – stykové obvody a rozhraní
 • Speciální zapojení číslicových obvodů - V/V obvody
 • Klávesnice, jedno-hodnotové vstupní linky a brány
 • Realizace a parametry číslicových obvodů
Literatura
 • Bishop; The Mechantronics Handbook; CRC; 1. Edition (February, 2002), ISBN-10: 0849300665, ISBN-13: 978-0849300660
 • Ian Sinclair Sensors and Transducers Newnes; 3 edition (May 30, 2001), ISBN-10: 0750649321, ISBN-13: 978-0750649322
 • TURÁN, Ján a Stanislav PETRÍK. Optické vláknové senzory. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. 250 s. ISBN 80-05-00655-1. info
 • GULDAN, Arnošt. Mikroelektronické senzory. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 253 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava a projekt korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
1) příklad - návrh funkčního bloku senzorického systému;
2) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat ke zkoušce.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je zaměřen na teoretickou i praktickou část. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. Vetšina studijních podkladů a veškerá technická dokumentace a návody k použití jsou k dispozici v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2022/PV194