SPRb1217 Zdraví a nemoc

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Gabriela Dvořáková (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem, posláním a základními metodami péče o zdraví, s metodami měření a hodnocení zdravotního stavu populace. Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen definovat, vypočítat a vhodně interpretovat základní ukazatele zdravotního stavu populace; využít je pro hodnocení zdravotní situace; pojmenovat, vybrat a vypočítat vhodné ukazatele nemocnosti; získané výsledky vhodně interpretovat; navrhnout a naplánovat populační studii; formulovat závěry šetření; zhodnotit zdravotní rizika; na základě příkladů identifikace a řešení zdravotních problémů zvládne základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v péči o zdraví, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
definovat, vypočítat a vhodně interpretovat základní ukazatele zdravotního stavu populace;
využít je pro hodnocení zdravotní situace;
pojmenovat, vybrat a vypočítat vhodné ukazatele nemocnosti;
získané výsledky vhodně interpretovat;
navrhnout a naplánovat populační studii;
formulovat závěry šetření;
zhodnotit zdravotní rizika;
na základě příkladů identifikace a řešení zdravotních problémů zvládne základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v péči o zdraví, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Osnova
 • Zdravotní situace v ČR Determinanty zdraví Zdraví a nemoc
 • Nemoc - přirozená historie nemoci
 • Studium zdravotního stavu populace - epidemiologie
 • Diagnóza v epidemiologii
 • Ukazatele četnosti nemoci v populaci
 • Etiologie - modely
 • Epidemiologické studie - typy
 • Riziko kouření jako zdravotně sociální problém
 • Systém zdravotní péče
 • Typy zdravotnických systémů
 • Zdravotnické služby a modality zdravotní péče
 • Management ve zdravotnictví
 • Světová zdravotnická organizace
 • Základní zdravotní péče
 • Prevence a health promotion
 • Zdravá města a Zdraví podporující škola
 • Ekonomie ve zdravotní péči (selhání trhu)
 • Etika a zdravotní péče (ekvita)
 • Sociální a zdravotní politika
 • Perspektivy zdravotní péče
Literatura
  povinná literatura
 • HOLČÍK, Jan. Úvod do studia zdravotního stavu populace : [učební text pro sociální pracovníky]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996, 102 s. ISBN 8021012919. info
 • HOLČÍK, Jan. Úvod do vnitřního lékařství: obecná problematika : Zdraví a nemoc. In Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-247-2110-1. info
  doporučená literatura
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 136 s. ISBN 978-80-210-6303-7. info
 • ŠVARCOVÁ, Eva. Zdraví a nemoc : vybraná témata pro učitele. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 110 s. ISBN 9788070412398. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Přednášky (konzultace u dálkových studentů) a čtení literatury. Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu, podmínkou účasti u zkoušky je přijetí seminární práce. Zkouška je ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.