SP2183 Odborná praxe souvislá 3 – LS

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
4 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Jitka Halešová (pomocník)
Garance
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SP2983 Reflektivní seminář 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubování znalostí intervenčních přístupů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studentky a studenti budou provádět asistentské práce na pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Výstupy z učení
Prohloubení znalostí o metodách práce s žáky/klienty a v dokumentaci pracoviště.
Osnova
 • Odborná praxe souvislá 3 je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Literatura
  povinná literatura
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998, 74 stran. ISBN 8085931567. info
  neurčeno
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovaného vědního základu. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s. r. o., 2008, s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006, s. 143-145. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005, 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004, s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, roč. 2004, 3/4, s. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998, 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Praktické činnosti v terénu dle zvolené specializace.
Metody hodnocení
Odevzdání zprávy z odborné praxe a zadaných formulářů. Zápočet.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji. Informace k administraci praxe obdrží studující emailem před začátkem praxe. pokyny k administraci jsou rovněž také na webových stránkách katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP2183