SP2983 Reflektivní seminář 3

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2983/Kombi01: Pá 1. 3. 17:00–19:50 učebna 5, Pá 5. 4. 17:00–19:50 učebna 5, I. Bytešníková, D. Zámečníková
SP2983/Prez01: Po 19. 2. 8:00–11:50 učebna 60, Po 26. 2. 8:00–11:50 učebna 60, Po 4. 3. 8:00–11:50 učebna 60, Po 11. 3. 8:00–11:50 učebna 60, Po 18. 3. 8:00–11:50 učebna 60, Po 25. 3. 8:00–11:50 učebna 60, I. Bytešníková, D. Zámečníková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojení teoretických poznatků a možností jejich aplikace v praxi. Cílem je také další sdílení poznatků z praxe. Reflexe zkušeností z praxe, reflexe vlastních přístupů, poznatků a kompetencí, reflexe zpětné vazby provázejícím pedagogem. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence. Absolvování kurzu je předpokladem pro odpovídající zisk informací a zkušeností v rámci praxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna rozumět obsahu a terminologii speciálněpedagogického terénu; umí uplatnit principy sebereflexe v praxi, zná význam a umí využívat reflektivní psaní.
Osnova
  • Reflexe a zpětná vazba, přínos a význam pro pedagogickou praxe. Reflektivní psaní - využití v praxi. Zpětná vazba. Supervize.
Literatura
    povinná literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. 2011. info
    neurčeno
  • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm. 300 s. ISBN 8072043307. 2004. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe, reflexe.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/specped
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji. Informace k administraci praxe obdrží studující emailem před začátkem praxe. pokyny k administraci jsou rovněž také na webových stránkách katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SP2983