TCZJ42 Lexikologie a lexikografie znakových jazyků

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucia Vlášková (přednášející)
Garance
Mgr. Lucia Vlášková
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 C42, kromě Út 14. 11.
Předpoklady
TCZJ23 Morfologie znakových jazyků && TCZJ11 Fonologie ZJ
Předpokládá se předchozí úspěšné absolvování předmětů TCZJ11 Fonetika a fonologie znakových jazyků a TCZJ23 Morfologie znakových jazyků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti na jedné straně seznámí se způsobem, jak se v lingvistice pracuje s lexikální jednotkou; na druhé straně pak s lexikografickým přístupem k ní. Zorientují se v typech slovníků, které jsou dnes standardně používány pro mluvené jazyky, a dostanou základní přehled o slovních českého znakového jazyka, které mohou využít při studiu i vlastním výkonu povolání tlumočníka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student chápe a umí vysvětlit lexikální jednotku, rozdíly mezi slovem, znakem, lexémem a lemmou, členění lexikonu (znakových) jazyků a procesy v rámci něho (lexikalizace, gramatikalizace). Umí také rozlišit různé druhy slovníků, chápe strukturu slovníkového hesla a reflektuje specifické problémy lexikografie znakových jazyků.
Osnova
 • lexikologie jako disciplína
 • lexém a jeho vymezení
 • lexikon a jeho členění
 • lexikalizace a gramatikalizace
 • lexikografie jako disciplína
 • typy slovníků
 • lexikografie a slovníky znakových jazyků
 • on-line slovník Dictio
Literatura
  doporučená literatura
 • Sign language : an international handbook. Edited by Roland Pfau - Markus Steinbach - B. Woll. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012, xii, 1126. ISBN 9783110204216. info
 • Manuál lexikografie. Edited by František Čermák - Renata Blatná. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995, 283 s. ISBN 8085787237. info
 • Dictio. Vícejazyčný výkladový slovník online. Dostupný na www.dictio.info
 • The Oxford handbook of the word. Edited by John R. Taylor. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015, xviii, 864. ISBN 9780199641604. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, práce s pomůckami (tištěné a on-line slovníky)
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/TCZJ42