MPE_PHOP Praktická hospodářská politika

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2x2 hodiny, 6 bloků za semestr. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Rusnok (přednášející)
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta (50,00 %), Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta (50,00 %)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 7/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 6/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Umožnit studentům vyslechnout a diskutovat obecné problémy hospodářské politiky s osobami, které se ve vrcholných politických funkcích (ministr, premiér, guvernér ČNB, atd.) přímo podílely na tvorbě a řízení hospodářské politiky státu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: • posoudit relevanci a důsledky konkrétních hospodářskopolitických opatření v dobovém kontextu; • vyhodnotit alternativní postupy praktické hospodářské politiky; • aplikovat teoretická východiska hospodářské politiky v konkrétních situacích; • vhodně komentovat a interpretovat současný vývoj ve vybraných oblastech veřejné politiky v ČR, zasadit jej do evropského kontextu včetně návrhů vlastních řešení; hodnotit důsledky a náklady jednotlivých alternativ.
Osnova
  • • ekonomický a politický rozměr demokratických veřejných politik; • problémy a otázky koordinace národní ekonomiky v mezinárodním kontextu; • vybrané problémy a opatření měnové politiky; • vybrané problémy a opatření fiskální politiky; • problémy regulace a podpory vybraných odvětví.
Výukové metody
Předmět je koncipován jako diskusní seminář, na němž jsou teoretické základy hospodářské politiky a veřejné ekonomie demonstrovány pomocí praktických případových studií.
Metody hodnocení
Zkouška formou testu a průběžně získávaných bodů z řízené diskuse. Vzhledem na charakter výukových metod předmětu jej nelze absolvovat dálkově a není tedy vhodné jej mít zapsaný během studijního výjezdu.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět má vytvořenou interaktivní osnovu uvádějící termíny výuky a probíraná témata.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: bloková výuka 2x2 hodiny, 6 bloků za semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPE_PHOP