LgBB06 Italické a románské jazyky

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 K21
Předpoklady
Kurz je určen pro filology. Studenti obecné jazykovědy se v tomto kurzu přpojují ke studentům romanistických oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 77 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška sestává ze dvou částí. První podává přehled jazyků Apeninského poloostrova a přilehlých ostrovů ve starověku a informuje o jejich místě mezi indoevropskými, případně neindoevropskými jazyky. Druhá přináší přehled současných románských jazyků, jejich základní charakteristiky a informace o jejich rozšíření. Pochopit kontinuitu vývoje od latiny k románským jazykům, včetně role, kterou sehrály substrátové a adstrátové jazyky.
Výstupy z učení
Posluchači se seznamují s historií latiny předcházející klasickému období, doplněnou o jazykovou historií celého románského světa. Získávají přehled o vzájemných vztazích mezi románskými jazyky, o jejich rozšíření a významu.
Osnova
  • 1. Přehled jazyků Apeninského poloostrova a přilehlých ostrovů ve starověku, jejich zařazení. 2. Místo italických jazyků mezi indoevropskými jazyky; jejich vnitřní klasifikace. 3. Epigrafické památky jazyků starověké Itálie. 4. Šíření latiny mimo Itálii, vývoj lidové (vulgární) latiny. 5. Vliv jazyků substrátových (etruský, oskoumberské, iberský, akvitánský, keltiberský, galský, illyrský, dácký) a jazyků adstrátových (germánské, slovanské, arabský). 6. Klasifikace románských jazyků a jejich přehled: 6.1. Iberorománské: portugalský, galicijský, španělský, katalánský (přechod k okcitánským dialektům, zejména gaskoňskému). 6.2. Galorománské: francouzský, okcitánský, frankoprovensálský. 6.3. Rétorománské: engadino, sur- & subselvánský, ladinský, friulský. 6.4. Sardinský. 6.5. Italský. 6.6. Balkanorománské: dalmatský; istrorumunský, makedorumunský = arumunský, meglenorumunský, dákorumunský & moldavský.
Literatura
    doporučená literatura
  • URBANOVÁ, Daniela & BLAŽEK, Václav. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno 2008.
  • ŠABRŠULA, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Praha, 1980. info
Výukové metody
Souhrnný přehled o jazycích národů starověké Itálie. Prezentace gramatických popisů moderních románských jazyků v kontextu latiny ze strany studentů.
Metody hodnocení
Výstupem kursu je písemné zpracování zadaného tématu, nejčastěji jde o popis zvoleného jazyka či porovnání gramatických struktur dvou jazyků. Od kvality písemné práce se pak odvíjí výsledek zkoušky nebo kolokvia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LgBB06