Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies

Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates

Tato sekce je relevantní pouze pro studenty imatrikulačního ročníku 2018/2019 a starší (2017/2018, 2016/2017, atd.). Výjimkou jsou studenti navazujícího magisterského studia, jejichž obor je jedním z těchto: Bezpečnostní a strategická studia, Environmentální studia, Mediální studia a žurnalistika, Psychologie, Sociologie. Pro tyto uvedené obory navazující magisterského studia je tato sekce relevantní i pro imatrikulačník ročník 2019/2020 v případě, že nastoupili do studia na podzim.

Ostatní studenti mají všechny potřebné informace v sekci Kontrolní šablony.

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Conflict and Democracy Studies
 • Cultural Sociology
 • Environmentální studia
 • Europe from the Visegrad Perspectives
 • European Governance
 • Energy Security Studies
 • European Politics
 • Evropská studia
 • Genderová studia
 • Humanitní environmentalistika
 • International Relations and European Politics
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mezinárodní vztahy
 • Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
 • Politologie
 • Psychologie
 • Psychoterapeutická studia
 • Public Policy and Human Resources
 • Sociální antropologie
 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Sociology
 • Veřejná politika a lidské zdroje
 • Volitelné předměty - nabídka jiným oborům a fakultám
 • Celouniverzitní tělesná výchova
 • Minimální jazyková kompetence