Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Registrační šablony pro studia započatá před rokem 2019
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie

Zaměření Zoologie

1. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1700 Buněčná biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi2080 Histologie a organologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi2080c Histologie a organologie - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3060 Obecná genetika
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie. Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
   • PřF:Bi3061 Praktikum z obecné genetiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C1300 Základní výpočty v chemii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:JAB01 Angličtina pro biology I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–16:50 A11/114, Po 14:00–16:50 A11/306, P. Bureš
   • PřF:Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení
     P. Bureš, P. Šmarda, O. Rotreklová, P. Daněk, A. Gálová, M. Chudomelová, I. Lipnerová, T. Maňáková, E. Michálková, P. Novák, T. Peterka, J. Procházková, P. Singh, A. Šímová, M. Táborská, K. Veselá, P. Veselý, D. Zukal
    Bi2030c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 18:00–19:50 A36-225
    Bi2030c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A36-225
    Bi2030c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 17:00–18:50 A36-225
    Bi2030c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A36-225
    Bi2030c/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 A36-225
    Bi2030c/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A36-225
   • PřF:Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–13:50 A11/305, T. Bartonička
   • PřF:Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení
     T. Bartonička, J. Sychra
    Bi2090c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
    Bi2090c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
    Bi2090c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 7:00–8:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
   • PřF:Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice
     J. Danihelka, V. Grulich, P. Šmarda
   • PřF:Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie
     J. Schenková
    Bi2140/2_turnus
    Bi2140/3_turnus
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 6 kreditů. Pro studenty zoologického zaměření je doporučený předmět Bi8761. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
   • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A32-329, J. Danihelka
   • PřF:Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti
     V. Grulich
   • PřF:Bi8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A36-223, J. Schenková, M. Horsák, M. Zhai, A. Bardůnek Valigurová, I. Malenovský, P. Pařil, R. Pecková, S. Pekár, E. Řehulková, M. Seifertová, J. Schlaghamerský, J. Sychra
   • PřF:JAB02 Angličtina pro biology II
     M. Dudová, L. Rodriguez
    JAB02/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 12:00–13:50 A15/227, L. Rodriguez
    JAB02/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–15:50 A15/227, L. Rodriguez
    JAB02/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 13:00–14:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/07 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A15/227, M. Dudová
    JAB02/08 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A15/227, M. Dudová
    Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
2. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3030 Fyziologie živočichů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3030c Fyziologie živočichů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5080 Základy ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 14 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
   • PřF:Bi2302 Zoologická mikrotechnika
     M. Seifertová
    Bi2302/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 15:00–16:50 A36-223, M. Seifertová
    Bi2302/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A36-223, M. Seifertová
    Bi2302/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 17:00–18:50 A36-223, M. Seifertová
    Bi2302/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A36-223, M. Seifertová
    Bi2302/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 A36-223, M. Seifertová
   • PřF:Bi8710 Ochrana přírody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C3580 Biochemie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:M1030 Matematika pro biology a biochemiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi2060 Základy mikrobiologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–9:50 A11/306, M. Vítězová
   • PřF:Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení
     I. Buriánková, J. Kučerová, I. Kushkevych, A. Molíková, M. Struk
    Bi2060c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 A25-111, I. Kushkevych
    Bi2060c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A25-111, M. Struk
    Bi2060c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A25-111, I. Kushkevych
    Bi2060c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A25-111, A. Molíková
   • PřF:Bi4010 Základy molekulární biologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–12:50 A11/306, J. Šmarda
   • PřF:Bi4010c Základy molekulární biologie - cvičení
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–11:50 A11/132, R. Pantůček
   • PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška
     Š. Bilová, E. Čoupková, D. Dlabolová, M. Dudová, J. Kubrická, A. Pandavar, L. Rodriguez
   • PřF:Bi2220 Informační zdroje v zoologii
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–14:50 A32-329, I. Malenovský
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti volí povinně podle zaměření své budoucí bakalářské práce jeden ze specializačních předmětů.
   • PřF:Bi6330 Obecná parazitologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A32-329, M. Gelnar, A. Vetešníková Šimková
   • PřF:Bi6360 Hydrobiologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A32-329, J. Bojková, J. Helešic
   • PřF:Bi6760 Základy entomologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A32-329, Čt 9:00–10:50 A36-223, A. Tóthová
   • PřF:Bi8001 Pedobiologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8001 je vypisován v jarním semestru lichých let; studenti pedobiologického zaměření, kteří předmět neabsolvují ve 2. ročníku, si jej zapíší v jarním semestru 3. ročníku.
   • PřF:Bi8130 Etologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A11/305, J. Zukal
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 14 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
   • PřF:Bi4060 Fyziologie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A11/132, J. Gloser
   • PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7451 Biologie vodních bezobratlých
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 16:00–17:50 A32-329, J. Bojková, P. Pařil
3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi5040 Biostatistika - základní kurz
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5785 Bakalářská práce ze zoologie I.
     vedoucí bakalářské práce, T. Albrecht, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, K. Brabec, J. Bryja, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, L. Gvoždík, J. Helešic, Z. Hiadlovská, I. Hodová, M. Horsák, N. Kmentová, A. Konečný, B. Koubková, J. Krojerová, I. Malenovský, N. Martínková, P. Pařil, S. Pekár, I. Přikrylová, D. Rymešová, Z. Řehák, E. Řehulková, M. Seifertová, J. Schenková, J. Schlaghamerský, J. Sychra, A. Vetešníková Šimková, M. Vinkler, S. Zahrádková, M. Zhai, J. Zukal
   • PřF:Bi6800 Zoologický seminář I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Povinnost absolvovat předmět Bi8705 se nevztahuje na studenty, kteří v dosavadním průběhu studia absolvovali jako povinný předmět Bi3110.
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Povinně volitelné předměty
    
   Seminář studenti volí podle zaměření své bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 13 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie. Předmět Bi7450 Základy parazitologie povinně zapisují budoucí studenti specializace Parazitologie.
   • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5560 Základy statistiky pro biology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7450 Parazitologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Povinně zapisují budoucí studenti specializace Parazitologie.
   • PřF:Bi7450c Parazitologie – cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Povinně zapisují budoucí studenti specializace Parazitologie.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
     
   • PřF:Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II.
     T. Bartonička, M. Benovics, J. Bojková, M. Dávidová, L. Dušátková, I. Foitová, L. Gettová, L. Gvoždík, J. Helešic, I. Hodová, M. Honza, M. Horsák, P. Jurajda, M. Kašný, N. Kmentová, A. Konečný, Š. Mašová, P. Pařil, S. Pekár, D. Rymešová, J. Schenková, J. Sychra, V. Syrovátka, P. Šamonil, A. Vetešníková Šimková, M. Zhai, J. Zukal, A. Žákovská
   • PřF:Bi6801 Zoologický seminář II.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A11/114, J. Sychra, M. Horsák, S. Pekár
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
  • Povinně volitelné předměty
    
   Seminář studenti volí podle zaměření své bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 17 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
   • PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A31-238, V. Grulich
   • PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A9-316, Čt 10:00–11:50 A36-225, V. Syrovátka
   • PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 10:00–13:50 A36-223, J. Schenková, J. Bojková, J. Sychra, P. Kment, P. Pařil, M. Straka, V. Syrovátka, M. Zhai
    Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).
Další volitelné předměty vhodné pro 1. až 3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • PřF:Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi5580 Obecná ekotoxikologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi7560 Úvod do R
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi7710 Právo a státní správa v ochraně přírody
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi7770 Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi8055 Arachnologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   Předmět Bi8055 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
  • PřF:Bi8085 Chiropterologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   Předmět Bi8085 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
  • PřF:Bi8190 Vizualizace biologických dat
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   Předmět Bi8190 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
  • PřF:Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii II
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   Předmět Bi9009 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
  • PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie
    I. Malenovský, M. Horsák, J. Sychra, Kment
  • PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 17:00–18:50 A11/306, I. Hodová
   Bi3010/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
   Bi3010/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
   Bi3010/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
   Bi3010/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
   Bi3010/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
   Bi3010/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
  • PřF:Bi4280 Speciální histologie živočichů
    I. Hodová
   Bi4280/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 12:00–13:50 A36-223, I. Hodová
   Bi4280/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–15:50 A36-223, I. Hodová
  • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A9-316, J. Těšitel
  • PřF:Bi6370 Základy humánní parazitologie
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–11:50 A11/306, Čt 9:00–11:50 A11/306, M. Gelnar
  • PřF:Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům
    P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
  • PřF:Bi8300 Příroda ve čtvrtohorách
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 9:00–10:50 A32-329, M. Horsák, J. Roleček
  • PřF:Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 13:00–16:50 A31-238, I. Malenovský
   Předmět Bi8780 je vypisován v jarním semestru lichých let.
  • PřF:Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–11:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), O. Hájek
  • PřF:C8545 Vývojová biologie
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–10:50 A2-211, J. Hejátko
  • PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 F2,02012, Z. Bochníček, P. Konečný

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje